Actievoorwaarden

Just a golden line

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de “Win een reis naar Venetië voor twee” (hierna Actie genoemd) van Freixenet. Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden. De Actie wordt georganiseerd door Freixenet Belgium bvba, een onderdeel van Freixenet International, gevestigd aan de Schildesteenweg 92, 2520 te Oelegem.

Artikel 1 – Actie

1.1 De Actie loopt van maandag 27 augustus 2018 tot en met maandag 31 December 2018 om 23:59u CET.

1.2 Deelnemers aan de wedstrijd “Win een reis naar Venetië voor twee” maken kans op een 3-daagse reis naar Venetië voor 2 personen.

1.3 Hoe kan je deelnemen? Surf naar www.freixenet.be/win, doe mee aan de foodpairing wedstrijd, regisstreer je en vul je gegevens in, vul de schifitingsvraag in en je ontvangt een bevestigingsmail van je deelname met je score + enkele leuke foodpairing recepten op basis van de nieuwe Prosecco D.O.C.

1.4 Heerlijke food pairing recepten met Freixenet Prosecco vind je op onze website en ook op onze facebook alsook op nekhangers aan Freixenet flessen in de supermarkt.

1.5 Het doel van de wedstrijd is eenvoudig. Link de juiste fles Freixenet met het juiste gerecht. De combinaties maak je door de foto van de fles Freixenet naar het juiste gerecht te slepen. Per juiste combinatie krijg je 1 punt. Je hebt 5 pogingen en moet een zo hoog mogelijke score behalen om kans te maken op deze reis. Bij een gelijkspel bepaalt de shiftingsvraag wie deze prachtige reis naar Venetië wint. Een leuke extra hebben we voorzien voor wie de beste score haalt met de snelste tijd, Hierbij zijn zowel de score, tijd als shiftingsvraag van belang! De hoofdprijs (reis naar Venetië) wordt bepaald op basis van de score en de shiftingsvraag (bv 5/5 – XXXX deelnemers). De troostprijzen (zie artikel 2) worden verdeeld aan de hand van score en tijd (bv 5/5 – XXXX tijd.). Bij een gelijkstand is ook hier de shiftingsvraag van toepassing.

1.6 De winnaars worden gecontacteerd via mail ten laatste maandag 14 januari 2019.

Artikel 2 – Prijzen

2.1 Deelnemers maken kans op de volgende prijzen:
De Winnaar met de hoogste score wint een reis voor twee naar Venetië.
De 2de tot 10de plaats krijgen via post een voucher goed voor 1 fles Freixenet Prosecco af te halen in een supermarkt naar keuze.
De 11de tot en met de 20ste plaats krijgt via post een Freixenet flessenstopper opgestuurd.

2.2 De prijzen zijn noch inwisselbaar met contanten of andere in artikel 2.1 genoemde prijzen, noch met andere diensten/producten van Freixenet Belgium. De prijzen zijn persoonsgebonden.

2.3 Bij een gelijkstand is de schiftingsvraag doorslaggevend. De winnaar die het dichtste bij het juiste antwoord zit, wint.

Artikel 3 – Wie kan er deelnemen?

3.1 Iedereen van 18 jaar of ouder kan deelnemen aan de wedstrijd.

3.2 Het personeel van Freixenet en andere betrokken partijen kunnen niet deelnemen aan deze Actie.

3.3 Iedereen met een Belgisch postadres.

3.4 Deelnemers kunnen meerdere keren deelnemen aan de wedstrijd.

Artikel 4 – Kennisgeving van de uitslag

4.1 De winnaars van de Actie worden op de hoogte gesteld van zodra de actie is afgelopen. De finale uitslag is gebaseerd op de ranking, gegenereerd door de deelnames van verschillende personen. Bij een gelijkstand wint de persoon die het dichtste in de buurt is bij het antwoord op volgende vraag: “Hoeveel mensen zullen er tussen 27 augustus 2018 en 30 November 2018 hebben deelgenomen aan de food pairing wedstrijd op “www.freixenet.be/WIN”.

4.2 De prijs wordt belastingvrij aangeboden. Freixenet zal zorg dragen voor de aangifte van kansspelbelasting.

Artikel 5 – Algemene bepalingen

5.1 Over de uitslag van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd.

5.2 Freixenet, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze Actie voortvloeiende handelingen.

5.3 Freixenet behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie vervroegd te beëindigen in welke gevallen er geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan worden gemaakt.

5.4 Van alle deelnemers worden de gegevens geregistreerd. Deze gegevens zullen uitsluitend en volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor deze Actie worden gebruikt om de winnaar(s) bekend te maken en zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

5.5 Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen per post (Freixenet Belgium, Schildesteenweg 92, 2520 Oelegem) of per e-mail (freixenet@keepitquiet.be) gesteld worden.

5.6 Op de actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen.